Mindfulness Kommunikation

Stresshantering handlar om att få enkla verktyg!

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs med fördel i olika block. Det har visat sig vara mer effektivt att man varvar teori med praktik och att deltagarna har övningar att träna på mellan utbildningarna. Vi studerar våra beteenden vad gäller stressorer och vad som triggar oss.Därefter träffas vi igen och går igenom effekter på hälsan. Vilka hälsovinster man uppnått med hjälp av sina nya kunskaper. 

Utbildningens innehåll

Utbildningarna innehåller kunskap om vad som händer fysiologiskt när man stressar. Hur hjärnan fungerar och hur vårt hormonsystem reagerar. Utbildningarna är alltid behovsanpassade till kunden! All kunskap kommer från forskning vad gäller stress, mindfulness och  kommunikation.