Mindfulness Kommunikation

Att vara medvetet närvarande skapar harmoni!

Att träna på närvaro har människan gjort i flera tusen år! Från början har det varit en överlevnadsstrategi! Allt handlar om att inte gå på impulser från tankarna utan att kunna vara lite objektiv till vad som tänks och bli mer klarsynt och observant. Att kunna fokusera på det man håller på med och hålla i den fokuseringen så länge man vill utan att försvinna bort i tankepladder.

Träna på att bli medvetet närvarande!

Syftet med utbildningarna är att få en mer effektiv och fokuserad personal eller ledare. Att fokuseringen leder till att man fullföljer alla uppdrag och gör ett avslut. Att man övar på att göra en sak i taget, vilket höjer kvalitéen. När man väl får tyst på tankarna kan man fatta de rätta besluten.

Jag vänder mig till

Jag vänder mig till alla som vill bli mer effektiva och fokuserade. Personalgrupper, chefsgrupper, organisationer som vill höja effektiviteten och dra ner på sjukskrivningar. Forskning på mindfulness visar hur man på ett metodiskt sätt att utbilda personalen, kan dra ner på sjukskrivningar.Jag utformar utbildningarna efter behov, problem och syfte. Ring gärna och diskutera ert behov med mig, så ska vi hitta en utvecklande lösning!