Mindfulness Kommunikation

Medveten närvaro i livet

Att träna på att vara medvetet närvarande borde vara lika självklart som att träna kroppen!Konsten är att vara objektiv till sina tankar och kunna iaktta vad som pågår i tankevärlden. Att observera sina tankar så att man inte blir det som tänks. Tankar är inget du är, utan något du har. Ta kontroll över vildhästarna!

Jag kundanpassar mina utbildningar så att behovet styr innehållet och målet. Jag lägger gärna utbildningar med enskilda dagar i block med ca en månad emellan och hemuppgifter för egenträning. Det har visat sig vara bäst ur ett pedagogiskt perspektiv att man lägger återkommande dagar under en längre tid.Man får då en varaktig effekt av utbildningen. Läs mer om min utbildning i mindfulness här >

Föreläsningarna är tänkta som inspiration för att själv förändra sin hälsa och effektivitet. Under föreläsningen varvas teori och praktik på ett humoristiskt sätt! Jag föreläser gärna 2 - 3 timmar! Läs mer om min föreläsning i mindfulness här >