Mindfulness Kommunikation

Att vara medvetet närvarande skapar harmoni!

Att träna på närvaro har människan gjort i flera tusen år! Från början har det varit en överlevnadsstrategi! Allt handlar om att inte gå på impulser från tankarna utan att kunna vara lite objektiv till vad som tänks och bli mer klarsynt och observant. Att kunna fokusera på det man håller på med och hålla i den fokuseringen så länge man vill utan att försvinna bort i tankepladder, är en ren befrielse!

Nästa kurs lördag den 7 oktober kl 09.00 - 12.00.

Jag vänder mig till

Jag vänder mig till alla som vill bli mer effektiva och fokuserade. Till alla som under några timmar vill känna sig själv lite mer och kunna hantera sitt känsloliv. Vi gör spännande övningar och tränar andning.