Mindfulness Kommunikation

Boka föreläsning om mindfulness!

En föreläsning som förändrar din vardag

Jag håller föreläsningar i ämnet mindfulness för att man ska få prova på att träna andning, närvaro och att förstå begreppet medveten närvaro. 
Vi har diskuterat stresshantering i många år och ordet stress har oftast en negativ klang. Idag är det mer vedertaget att prata mindfulness och vad vi kan göra själva för att förebygga eller ta hand om sin egen stress, t ex. på sin arbetsplats. 
Att träna sin hjärna och tankar är idag lika vanligt som att gå på gymmet! Flera forskare pratar om mental hygien som ett begrepp! Att bli medveten om sina tankar som styr våra känslor. Ett balanserat känsloliv påverkar alla våra relationer till det bättre.