Mindfulness Kommunikation

Jag utbildar chefer och personal på företag, föreningar, kommun och landsting i mindfulness som ett verktyg att förebygga stress och ohälsa. Läs gärna mer om mina utbildningar i mindfulness här >

Jag håller föreläsningar  inom ämnet mindfulness , medveten närvaro och lär ut tekniker som är lätta att använda varje dag. Vill du veta mer är du välkommen att läsa mer om mina föreläsningar på temat mindfulness (medveten närvaro) här >

 Jag håller föreläsningar  inom ämnet mindfulness , medveten närvaro och lär ut tekniker som är lätta att använda varje dag. Vill du veta mer är du välkommen att läsa mer om hur jag kan hjälpa dig med coaching i mindfulness >

Kurser mindfulness

Jag skräddarsyr kurser i mindfulness för chefer och personal på företag, föreningar, kommun, landsting och har även öppna dagskurser på olika platser. Läs gärna mer om mina kurser i mindfulness här >

Att vara medvetet närvarande hjälper dig genom att du blir mer levande, fokuserad, centrerad och mycket gladare!.  Läs mer om mindfulness >